ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΤΖΙΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ

1 .-  Η άμεση συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου της Βλάστης

2. -  Η Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων της Βλάστης.

3. -  Η Συνεργασία με τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες Συντήρησης του Αγίου Νικόλαου.           

4 .-  Η Προσπάθεια για την Ένταξη του ‘Σουηδικού’ σε ειδικά προγράμματα, ώστε να λειτουργήσει ως Κέντρο εκμάθησης Υφαντικής και παραγωγής Υφαντών.

5. -  Η προώθηση της νομικής ρύθμισης των κληροδοτημάτων,ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά προς όφελος των Βλατσιωτών.

6. -  Η προσπάθεια για τη  θέσπιση νομικού προσώπου Έρευνας και Μελετών της Ιστορίας της Διασποράς και των  Κληροδοτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας.

7. -  Η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα απαρτίζεται από όλους τους προέδρους των συλλόγων Βλατσιωτών της Ελλάδας και τον εκλεγμένο Προέδρο της Κοινότητας που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την πρόοδο της Βλάστης.

8. -  Οργάνωση Συνεδρίου με θέμα την Θέση της Βλάστης στο πρόγραμμα της ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας με συμπεράσματα αλλά και προτάσεις που μπορούν άμεσα να επιδιωχθούν.

9. -  Συστράτευση όλων των Βλατσιωτών για την υλοποίηση βήμα–βήμα  των σχεδίων για τη Βλάστη, που υλοποιούνται με τη στήριξη του Δήμου Εορδαίας.