Σαν δημότης του δήμου Εορδαίας, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο θέμα της έλευσης ενός επισκέπτη στην περιοχή μας. Το βασικότερο ερώτημα είναι «Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θα επισκεφθεί κάποιος την Εορδαία;». Είτε αυτό αφορά την πόλη της Πτολεμαΐδας, είτε την ευρύτερη περιοχή, δεν βρίσκω κάτι αξιόλογο για να απαντήσω στο παραπάνω ερώτημα. Δεν υπάρχει κάτι (και φυσικά δεν θεωρώ – όπως και δεν είναι – τη ΔΕΗ ή τα ορυχεία, προορισμό για επισκέπτες της περιοχής μας) το οποίο να μπορεί να τραβήξει την προσοχή ανθρώπων που δεν κατάγονται από την Εορδαία.

Εκτιμώ πως η ύπαρξη ενός υπερσύγχρονου πάρκου στα πρότυπα μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων, η δημιουργία ενός όμορφου ζωολογικού κήπου με είδη από το ζωικό βασίλειο, σπάνια για την Ελλάδα, η δημιουργία ενός σύγχρονου τεχνολογικού κέντρου (ίσως στην περιοχή της ΑΕΒΑΛ) στο οποίο θα μπορούν να γίνονται μελέτες σε σημερινά θέματα της τεχνολογίας, ίσως ένα τεράστιο θερμοκήπιο, πόλο έλξης για τους παραγωγούς... και πολλές ακόμα ιδέες πάνω στο κομμάτι της προσέγγισης των ενδιαφερόντων ενός επισκέπτη της Εορδαίας, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για να βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής μας.

Νομίζω πως είναι από τα βασικά θέματα που πρέπει να συζητήσει ο νέος δήμαρχος με την ομάδα του.