Δασκάλα με 30ετή πείρα και  Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση ενηλίκων και το Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

  • Διετέλεσε Σχολική Σύμβουλος σε σχολεία της Εορδαίας
  • Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα
  • Τώρα είναι Διευθύντρια στο 6ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας
  • Είναι συγγραφέας της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης του Δημοτικού και πολλών άλλων εγχειριδίων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Ιδρυτικό μέλος της Θεατρικής Συντροφιάς του Συλλόγου Δασκάλων και νηπιαγωγών Εορδαίας και σήμερα παίζει και σκηνοθετεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βόρειο Πεδίο
  • Έχει λάβει μέρος σε πολλούς αγώνες για τη δημοκρατία, την παιδεία και την οικολογία
  • Είναι μητέρα ενός γιού, μαθητή του Μουσικού Λυκείου
  • Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος